@

multimedia @ VU
[_] readme / towards a new curriculum _ # @ !

talk show tell print

PDF

www.cs.vu.nl/~eliens/onderwijs/opzet.html


metaphor(s) -- towards a new curriculum

new course(s)

characteristic(s)

track(s)

Overigens ben ik meer voor een (relatief) breed aanbod waaruit de student in grote vrijheid, maar onder toezicht, een eigen profiel of portfolio kan construeren.

basic idea(s) -- what students need to know

  1. skill-based -- technical programming
  2. work in projects -- covering design and implementation
  3. meaningful assignments -- serious games
  4. analytical training -- intellectual context
  5. individual profile -- personal development

inspiration(s)

multimedia @ VU


leerdoelen innovatie en interactieve media

In het curriculum met aandacht zijn voor de ontwikkeling van innovatieve (interactieve) multimedia systemen en moet de creativiteit van de studenten gestimuleerd worden.

Daarbij kunnen de volgende leerdoelen gedacht worden:

beroepsperspectieven

In Amsterdam is een groeiende, van overheidswege gestimuleerde creative industry, waar ICT talent met een mix aan creatieve en technische vaardigheden empooi vinden, en nieuwe initiatieven kunnen ontplooien voor originele en innovatieve oplossingen.
zie: www.picnicnetwork.org/

1e jaars vak: project interactieve multimedia

Project matig werken aan de realisatie van een interactieve multimedia applicatie, ten behoeve van een maatschappelijk relevant doel, zoals bijvoorbeeld klimaatsverandering. In het project moeten ook aspecten van algoritmiek, bv ten behoeve van viaualisatie of information retrieval, aan de orde komen. Bij voorkeur wordt het project begeleid door een mult0disciplinair team van docenten, ondersteund door student-assistenten. Zie bv: www.climafutura.nl

creative track

  • identity -- as a group
  • portfolio -- as individual
  • imagination -- mixing science and art
  • authenticity -- as in no bullshit
  • craftmanship -- in discovering the rethorics of the material

resource(s)


[_] readme / towards a new curriculum _ # @ !

(C) Æliens 2014