@

multimedia @ VU
[_] readme roundup register participant(s) college practicum resource(s) _ # @ !

talk show tell print

PDF

multimedia @ VU

(project) interactieve multimedia -- goal(s)

english

code

400557

studiepunten -- effort(s)

6

periode

6

docent

prof. dr. A. Eliëns

doel

Het ontwerpen en ontwikkelen van een multimedia applicatie, met zowel educationele als spel-elementen, als middel in een communicatie strategie ten behoeve van een maatschappelijk relevant doel of missie.

inhoud

Elk jaar zal er een speciaal thema worden geselecteerd waarvoor de interactieve multimedia applicatie wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld het klimaat issue of een interactief museum.

De cursus beslaat een maand voltijds intensief werk, waarvan de eerste twee weken besteed zullen worden aan het leren van elementaire multimedia technologie, zoals interactieve video, flex en actionscript, en de daaropvolgende twee weken aan het ontwerp en de ontwikkeling van de applicatie, het formuleren van een business/communicatie plan, en het uitzetten van een strategie ter positionering van een viraal game of video. Gedurende de cursus zal aandacht besteed worden aan media en communicatie theory, semiotiek, alsook kritische theorie over de creatueve industrie. Naast de meer theoretische colleges zijn er workshops en presentatie sessies waarin de studenten hun werk presenteren en onderling feedback geven. De cursus zal tevens sessies bevatten waarin ontwerp en game aspecten van interactieve multimedia informatie systemen aan de orde komen. Het eind product zal in een openbare sessie vertoond worden, voor een jury met ondermeer leden van het CAMeRA instituut.

werkwijze

werkcollege/practicum

literatuur

online referentie materiaal

toetsing

practicum opdracht(en) en essay

doelgroep

1IMM, 1Inf (optioneel)

opmerkingen

Voor informatie, zie www.cs.vu.nl/~eliens/pim
[_] readme roundup register participant(s) college practicum resource(s) _ # @ !

(C) Æliens 2014