@

multimedia @ VU
[_] readme roundup register participant(s) college practicum resource(s) _ # @ !

talk show tell print

inschrijving -- (project) interactive multimedia

www.cs.vu.nl/~elie./register.html


Registratie vooraf middels het electronische inschrijvingsformulier is verplicht. Studenten kunnen zelf kiezen met wie ze samenwerken. De inschrijving geldt dan voor de groep. Per groep is slechts een inschrijving nodig! Door wijzigingen in de UCIT ondersteuning is het noodzakelijk een valide portfolio url op te geven!


Als de submit om de een of andere reden niet naar behoren werkt, volg dan de procedure zoals aangegeven in inschrijf formulier.
Gebruik een email adres waarmee je ook op de google sites kunt inloggen.
naamemailnummerrichtingjaar
student 1
student 2

portfolio url:

opmerkingen:

Let op dat je bij nummer je student nummer invult, dat je bij de inschrijving voor de studie is toegewezen. Het email adres dient ook voor toegang op de google site(s), dus let er op dat je een email adres geeft dat je daarvoor mogelijk al gebruikt, of wil gaan gebruiken. Geef ook je studierichting en het jaar dat je voor het eerst ingeschreven was aan.

Bij submit wordt het formulier per email naar de practicum coordinator gestuurd. Eenmaal submitten is voldoende.

Indien je op bepaalde tijdstippen verhinderd bent kun je dat kort bij de opmerkingen aangegeven, zodat daar bij de toewijzing van begeleiders rekening meegehouden kan worden.

Het inschrijvingsformulier is te vinden op de bovenstaande url. Studenten die zich niet vooraf hebben ingeschreven lopen het risico van deelname aan het practicum uitgesloten te worden.


[_] readme roundup register participant(s) college practicum resource(s) _ # @ !

(C) Æliens 2014