in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

in gesprek -- de achtergronden van een conflict

_ .. / ... / game(s) / idea(s) / cycle(s) / _ / .


status: history
versie: 1.0

copyright: A. Eliëns

disclaimer

In dit manuscript wordt een periode beschreven die voor mij zowel persoonlijk als in mijn (huidige) beroepsuitoefening van groot belang is. Zonder het hier beschreven conflict was ik naw niet in de positie van praktijk hoogleraar creatieve technology / new media terechtgekomen.
Desalniettemin maak ik me nog steeds zorgen om multimedia @ VU, zoals ook te lezen in de rapportage 2010/2011.

Het manuscript is gebaseerd op een werkelijk bestaande situatie. De personen, noch de gebeurtenissen zijn gefingeerd. Wel heb ik geprobeerd voor alle namen afkortingen te gebruiken, maar de identificatie van de betrokkenen zal desalniettemin niet al te moeilijk zijn. De lezer van dit manuscript wordt gevraagd uiterste terughoudendheid te betrachten in het bespreken van de inhoud van dit manuscript met derden, dat wil zeggen anderen dan de direct betrokkenen.

Ik heb getracht een en ander zo neutraal mogelijk te beschrijven. Mochten er echter passages zijn die mogelijkerwijs negatief tav een van betrokkenen overkomen, dan zal ik na melding trachten een meer adequate bewoording te vinden.
Voor alle duidelijkheid, het overnemen van delen van de tekst is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming.

A. Eliëns, Amsterdam, 25/4/2011[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.