in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

part v. de eindstrijd

man is a playful animal

johan huizinga

chapter(s):

de eindstrijd...2

reading directive(s)

In dit deel worden de ontwikkelingen geschetst die tot een escalatie van het conflict leidden. Hoofdstuk 11 bevat een weergave van de gebeurtenissen aan de hand van een email-uitwisseling, en in hoofdstuk 12 wordt niet een oplossing gegeven, maar worden de belangrijkste geschilpunten nog eens op een rijtje gezet, en wordt een tweetal alternatieve scenario's geschetst.

perspective(s)

In het conflict is het van belang oog te houden voor zowel

perspective(s) -- de eindstrijd


Hoewel het voor het begrip van de situatie en het vinden van een oplossing belangrijk is na te gaan wat de loop van de gebeurtenissen was en wat er, ook op het persoonlijke vlak, speelt, is het voor een constructieve oplossing noodzakelijk dat de structurele belangen in kaart gebracht worden en er een duidelijk beeld van de mogelijke toekomst-scenario's wordt geschetst.

artwork

  1. manuscript -- used as a desktop by my favorite student.
  2. signs -- abstract symbols,  [Signs], p. 214, 215.

[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.