in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

part iv. het conflict

a journey of a thousand miles begins with the first step

chinese/japanese proverb

chapter(s):

het conflict...2

reading directive(s)

In dit deel worden, in kort bestek, de issues besproken die bijdragen tot het wederzijdse onbegrip. In hoofdstuk 8 wordt de relatie onderwijs/onderzoek (wederom) besproken, alsook de noodzaak van de inrichting van een multimedia zaal. In hoofdstuk 9 wordt de academische alsook de buiten-academische context van multimedia geschetst, en in hoofdstuk 10 worden de gebeurtenissen die aanleiding gaven het conflict naar buiten te brengen verhaald.

perspective(s)

Bij lezing van dit deel, en natuurlijk ook het gehele manuscript, dienen twee gezichtspunten van elkaar gescheiden te blijven:

perspective(s) -- het conflict


Hoewel vanuit een persoonlijk perspectief de onderlinge wrijvingen, en vooral ook het gebrek aan erkenning en zelfs waardering, zwaar wegen, is dat ten opzichte van het thematische gezichtspunt van ondergeschikt belang, en wil ik er op wijzen dat zowel HvV als ikzelf beiden ons best hebben gedaan om een werkbare onderlinge verhouding in stand te houden.

De inzet van dit manuscript is dan ook niet zozeer het behalen van een persoonlijk gelijk als wel een redelijke oplossing van het conflict.

the artwork

  1. walking figure -- sculpture by Alberto Giacometti,  [Giacometti].
  2. signs -- meteorological symbols,  [Signs], p. 214, 215.

[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.