in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

part iii. ontwikkeling(en)

.. my history might well be your future ...

ted nelson

chapter(s):

ontwikkeling(en)...2

reading directive(s)

In dit deel wordt vanuit een meer inhoudelijk perspectief gekeken naar de ontwikkeling(en) in onderwijs en onderzoek, in een poging te achterhalen wat de verschillen van inzicht behelzen, en hoe deze leiden tot het uiteindelijke conflict.

perspective(s)

Bij deze meer inhoudelijke bespreking onderscheiden we twee gezichtspunten:

perspective(s) -- ontwikkelingen


Vanuit een academisch perspectief gaan we na hoe, respectievelijk, de onderlinge samenhang is van het verzorgde onderwijs en het verrichtte onderzoek. Daarbij echter pogen we ook, meer analytisch, te achterhalen hoe dit onderwijs en onderzoek zich verhoudt tot het vakgebied van de software engineering. Deze verhouding, of wellicht wan-verhouding, leidt tenslotte tot het conflict.

artwork

  1. kata -- japanese martial arts picture.
  2. signs -- japanese coats of arms,  [Signs], p. 140, 141.

[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.