in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

part ii. episode(s)

if you linger for a long time in one place you'd almost think there must be something there

wittgenstein

chapter(s):

episode(s)...2

reading directive(s)

In dit deel wordt een meer systematisch overzicht gegeven van het onderwijs, het onderzoek en de bestuurs- en beheerstaken. Hoofdstuk 3 beschrijft de beginperiode. Hoofdstuk 4 bespreekt de periode na de instelling van de opleiding multimedia en cultuur.

perspective(s)

Voor een beoordeling van de huidige situatie kunnen we vanuit verschillende gezichtspunten kijken naar hetgeen aan de situatie vooraf ging:

perspective(s) -- episode(s)


Vanuit een meer systematisch gezichtspunt kunnen we beschrijven wat de taken en werkzaamheden op het gebied van respectievelijk onderwijs, onderzoek, en bestuur/beheer inhielden. Echter naast dit meer objectieve historische perspectief zijn er de voorvallen en anecdotes die mede een persoonlijke kleur aan de situatie geven, en behalve ter illustratie van de geschil-punten ook aangewend kunnen worden structureel helderheid over de conflict-situatie te verschaffen.

In dit deel wordt een meer algemene beschrijving van de verschillende episodes gegeven, en richten we ons op de inhodelijke samenhang. Nadere details over de verschillende episodes en anecdotes worden in respectievelijk appendix A en B gegeven.

artwork

  1. logo -- a drawing by Soutine, it is (almost) my personal logo, and also decorates the cover of  [Eliens (2000)].
  2. signs -- property marks,  [ van Rooijen (2003)], p. 76, 77.

[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.