in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

part i. een overzicht

more than the art of turning base metals into gold, alchemy is a system of cosmic symbolism

perfect solutions

chapter(s):

een overzicht...2

reading directive(s)

In dit eerste deel wordt een algemene schets gegeven van de achtergrond van het conflict, en ook wordt het doel van dit manuscript uitgelegd. In hoofdstuk 2, wordt een beknopte beschrijving gegeven, vanuit een meer historisch perspectief, van de periode waarin het conflict begon te spelen.

perspective(s)

De belangrijkste perspectieven die in dit manuscript een rol spelen zijn:

perspective(s) -- een overzicht


Dit manuscript betoogt dat, onafhankelijk van het persoonlijk perspectief, het opleidings-perspectief, bepaald door de eisen die de opleiding stelt, haaks staat op het sectie-perspectief, dat vooral bepaald lijkt te worden door de wens alle onderzoeksinspanningen te coordineren langs de lijn van software engineering. Dat maakt dat, in de projectie vanuit het sectie-perspectief, de inspanningen ten behoeve van multimedia, noodzakelijkerwijs gereduceerd worden, zoniet vervormd overkomen, en derhalve niet de waardering of erkenning krijgen die ze verdienen.

artwork

  1. alchemy -- an illustration from a book about alchemy, from which also the quote is taken, the quote is explained in the afterthoughts of topical media.
  2. signs -- ancient chemical symbols,  [Signs], p. 171, 172.
-- this is the end of part i ---
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.