in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

nawoord

Dit manuscript belicht het conflict vanuit een veelheid aan gezichtspunten. Ik heb een en ander op schrift gezet omdat de spanningen te hoog opliepen. Schrijven bood een mogelijkheid afstand te nemen van de situatie, en overzicht te krijgen over alternatieve oplossingen. Door dit proces heb ik meer begrip en waardering gekregen voor de rol van

rollen


Maar belangrijker nog dan te achterhalen hoe het zover kon komen, is na te denken over de toekomst en de motivatie te herwinnen om interessante uitdagingen aan te gaan.

De observaties in dit manuscript zijn onontkoombaar: met multimedia is ondoordacht omgesprongen, bestuurlijk, doordat te weinig rekening is gehouden met de onderwijs-belasting, en inhoudelijk, doordat te weinig rekenschap gegeven is van de noodzaak aandacht te besteden aan de raakvlakken van de multimedia.

Wat mijn rol in dit geheel betreft, moet ik onmiddelijk erkennen dat ik me ook heb laten meeslepen door mijn enthousiasme, en met plezier toegegeven heb aan de gretigheid van studenten. Echter, ik heb daarmee niet alleen gehoor gegeven aan mijn eigen interesses en de wens van studenten, maar ook zeer nadrukkelijk het belang van de faculteit gediend.

Wanneer mijn curriculum vitae naast dit manuscript gelegd wordt, blijkt duidelijk dat multimedia in alle aspecten niet alleen aansluit bij mijn interesse, maar ook bij mijn expertise. En behalve een verdediging, waarin ik mijn handelen poog te rechtvaardigen, bevat dit manuscript dan ook een visie, een visie over de plaats die multimedia en game development aan de Faculteit Exacte Wetenschappen moet innemen, een visie die, vanzelfsprekend, voor mij een nieuwe professionele uitdaging biedt.

Ik hoop, tenslotte, dat er een constructieve discussie plaats zal vinden, en dat mijn argumenten niet met bestuurlijke hand, lichtvaardig van tafel geveegd worden.

Amsterdam, 31/8/2006

A. Eliëns


[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.