in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

_ .. / ... / game(s) / idea(s) / cycle(s) / _ / .

3

de begintijd

without compression delivery is virtually impossible

3

objective(s)

In dit hoofdstuk wordt op meer systematische wijze een overzicht gegeven van de taakstelling en werkzaamheden ten aanzien van onderwijs, onderzoek en bestuur/beheer in de beginperiode. Kenmerkend voor deze periode is enerzijds de (door omstandigheden vereiste) zelfstandigheid, en anderzijds de gerichtheid, met name in bestuur- en beheerstaken, op facultaire aangelegenheden.


Ik kwam voor het eerst in aanraking met computers toen ik, na in Parijs een computer compositie van Xenakis gehoord te hebben, in het laatste jaar van de kunstacademie, aan het Instituut voor Sonologie de opleiding computer music ging volgen. De programmeerbare computer beviel me zodanig dat ik alles aan de kant zette en me enkele jaren later inschreef voor de studie Informatica aan de UvA, een interesse opvatte voor de theoretische informatica, en ongeveer tien jaar na mijn eerste aanraking met de computer op het punt stond te promoveren, toen mijn promotor me suggereerde op een UD-positie software engineering aan de VU te solliciteren.

Bij mijn aanstelling werd me, zoals ik eerder al opmerkte, nadrukkelijk opgedragen me niet met theoretische informatica, noch met computermuziek bezig te houden.

onderwijs

Het onderwijs in de begin periode was overwegend praktisch, en had, in overleg met HvV, als centraal thema object-orientatie. Het onderwijs omvatte de volgende vakken:

object-orientatie


Er was een groot aantal afstudeerders dat interesse toonde in projecten gerelateerd aan object-technologie. Later kwamen daar ook projecten met als onderwerp web-applicaties bij.

onderzoek

Het onderzoek in die periode bouwde voort op onderwijs, en later vooral op afstudeer-projecten:

DejaVU


De hush-toolkit was oorspronkelijk ontwikkeld om te voorzien in een kennelijke behoefte bij het practicum software engineering. Later werd deze toolkit uitgebreid met een eigen web-browser, en, nog voor de introductie van Java, met applets voor ondermeer mpeg video.

bestuur/beheer

Na de redactie van het instellings-rapport AI was ik lange tijd lid van de stuurgroep BWI. Daarna was ik, gedurende het decanaat van HvV, voor een periode voorzitter van de facultaire onderwijscommissie. Samengevat:

facultair


De betrokkenheid met BWI kwam ondermeer tot uiting in het relatief grote aantal BWI-afstudeerders dat ik begeleidde.

samenvattend

Mede door het decanaat van HvV, en later door een lange periode van afwezigheid door ziekte, was het vanzelfsprekend dat ik alle werkzaamheden zelfstandig verrichtte. Kenmerkend voor deze periode is ook de gerichtheid op sectie-overstijgende aangelegenheden, zoals ondermeer tot uitdrukking kwam in werkzaamheden voor de stuurgroep BWI, en in de opdracht uniforme doelstellingen en eindtermen op te stellen voor de verschillende studierichtingen.

...1


question(s)

3.

artwork

  1. signs -- people,  [ van Rooijen (2003)], p. 246, 247.

[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.