in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

_ .. / ... / game(s) / idea(s) / cycle(s) / _ / .

12

ontknoping

experience is determined by meaning

12

objective(s)

In dit hoofdstuk wordt niet de feitelijke ontknoping geschetst, maar slechts voor een laatste maal de punten van conflict op een rijtje gezet, en een tweetal scenarios aangegeven aan de hand waarvan de situatie opgelost kan worden.


Het zal een ieder duidelijk zijn dat het conflict hoog opgelopen was. Mijn situatie deed me onwillekeurig denken aan een anoniem gedichtje dat ik een tijdje geleden op het internet tegen kwam:

kennis-werker Ik ben een kennis-werker in een kennis-instituut,
 met kennis-kinderen en een kennis-vrouw.
 Ik bewoon een kennis-huis, eet kennis-eten,
 en slaap in een kennis-bed.
 En niet in het bed van een kennis.    (anoniem)
 

Inderdaad, een kennis-werker, dat vond ik een mooie betiteling. En een positie waarin ik me, na de spreekwoordelijke lange mars door de instituten, eigenlijk wel comfortabel in voel. Maar nu moet er eerst een oplossing komen voor het conflict. Alles moet weer in een niet-vertekenend perspectief komen te staan.

...1

conflict(en)

In de grond van de zaak is het tamelijk eenvoudig, en zijn er, thematisch twee geschil-punten:

thematisch


Op een persoonlijk vlak raken deze geschilpunten aan een behoefte tot erkenning, en de ambitie de opleiding multimedia van de grond te krijgen.

persoonlijk


scenario(s)

Hoewel de inspanningen voor de opleiding multimedia zonder enige twijfel mede gemotiveerd worden door een persoonlijke interesse voor het gebied, zijn er op een meer zakelijk niveau twee scenarios denkbaar:

scenario(s)


Geen erkenning betekent echter voor mij onherroepelijk het afwijzen van verantwoordelijkheid voor de opleiding multimedia en alle daarbij behorende promotie-activiteiten.

...2


question(s)

12.

artwork

 1. radio -- DJ at work, anonymous artist, 2006
 2. signs -- abstract,  [ van Rooijen (2003)], p. 228, 229.

[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.