@

multimedia @ VU

talk show tell print

PDF

presemt / print / resource(s)

overview -- april 2011

_ / +/- / ?


part(s): profile(s) / 2010, 2009 / onderwijs / reflection(s) / mentoraat / punt(en) van kritiek / project(s) & stage(s) / feedback van student(en)

  naam: A. Eliens             _ ..  ... 
  email: eliens@cs.vu.nl
 
  affiliation(s) (1): [0.6]
    VU University Amsterdam, FEW/CS 
    coordinator (master) multimedia @ VU
    universitair docent
  affiliation(s) (2): [0.4]
    Universiteit Twente, EWI
    praktijk hoogleraar creative technology / new media
  
  keywords:
    multimedia, game development, interactive video, serious games
 

plan(s) -- 2011/2012

The 1st of august 2011, my contract at the University of Twente will end, and at the same date my sabbatical year will start, until august 2012. Detailed arrangements of how my educational tasks will be taken care of, are available at:
www.cs.vu.nl/~eliens/onderwijs/sabbatical.pdf
These arrangements have been approved by the various curriculum committees involved, that is for IMM and mCS.

onderwijs -- course(s)

research -- outline(s)

uit www.cs.vu.nl/~eliens/cv/profile-eliens.html :

Our research aims at studying aspects of the deployment and architecture of virtual environments as an interface to (intelligent) multimedia information systems. Currently, our focus is on the use of game technology for immersive serious applications, such as climate change and security in public space. We have developed the XIMPEL platform (ximpel.net), supporting interactive video and games, to prototype scenario-based narratives and games.

For information on current developments for XIMPEL, see sites.google.com/site/ximpelinteractivevideo

overig -- see below for reflection(s) & detail(s) (in dutch)

 • voorzitter opleidingscommissie IMM/IK (end: august 2010)
 • coordinator master CS/multimedia
 • mentoraat eerste jaars (2010/11) -- sites.google.com/site/mentoraatimmvu
 • lid promotie commissie(s) -- Wim Fikkert, Ivo Swartjes, Dhaval Vyas (UTWENTE)

general information:

publication(s) 2010

CTSG
Eliëns A., Creative Technology -- the CTSG: game design in 7 steps, In Proc. GAME-ON Asia 2010, Mao W. and Vermeersch L. (eds.), Shanghai, EUROSIS, ISBN 978-90-77381-54-0, pp. 53-57
Space
Eliëns A., Interactive Space(s) -- the CTSG: bridging the real and virtual, In Proc. GAME-ON Asia 2010, Mao W. and Vermeersch L. (eds.), Shanghai, EUROSIS, ISBN 978-90-77381-54-0, pp. 58-62
Chinese
Eliëns A., Elements of a chinese language game, In Proc. GAME-ON Asia 2010, Mao W. and Vermeersch L. (eds.), Shanghai, EUROSIS, ISBN 978-90-77381-54-0, pp. 77-82

publication(s) 2009

Replay
Eliëns A. & Ruttkay Z., Record, Replay & Reflect -- a framework for understanding (serious) game play, In Proc. EUROMEDIA, april 2009, Brugge, ISBN 978-90-77381-4-65, pp. 42-48
MathGames
Eliëns A. & Ruttkay Z., Math Games -- an alternative (approach) to math education?, In Proc. GAME-ON 09, 10th Int. Conference on Games and Simulation, Breitlach (ed.), November 26-28, Dusseldorf, Germany, pp. 68-72, ISBN: 978-9077381-53-3
Virtual
Feldberg F., Eliëns A., van der Land S., Huysman M., Konijn E., VU @ Second Life: A Report on Experiences with the Development of a (Virtual) Community of Learners, In: Virtual Social Networks -- Mediated, Massive and Multiplayer Sites, Nikki Pantelli (ed.), Palgrave Macmillan, 2009

onderwijs multimedia: (detail(s) & reflection(s) below)project interactive multimedia -- www.cs.vu.nl/~eliens/im
doelgroep: eerste jaar IMM, (INF opt), studiepunten: 6
evaluatie(s): www.cs.vu.nl/~eliens/im/eval.html


multimedia authoring -- www.cs.vu.nl/~eliens/mma
doelgroep: IMM, mCS/MM, studiepunten: 6
evaluatie(s): www.cs.vu.nl/~eliens/mma/eval.html


(intelligent) multimedia technology -- www.cs.vu.nl/~eliens/mt
doelgroep: mCS/MM, studiepunten: 6
evaluatie(s): www.cs.vu.nl/~eliens/mt/eval.html


visual design -- www.cs.vu.nl/~eliens/design
doelgroep: IMM (keuze), mCS/MM, studiepunten: 6
evaluatie(s): www.cs.vu.nl/~eliens/design/eval.html


project multimedia & game development -- www.cs.vu.nl/~eliens/projects
doelgroep: mCS/MM
studiepunten: 6
evaluatie(s): www.cs.vu.nl/~eliens/projects/eval.html


bachelor project(s) -- www.cs.vu.nl/~eliens/projects
doelgroep: CS, studiepunten: 6 ects
aantal -- 2009-2010: 4


afstudeer project(s) -- www.cs.vu.nl/~eliens/projects
doelgroep: mCS/MM, studiepunten: 30/36 ects
evaluatie(s): www.cs.vu.nl/~eliens/projects/eval.html
aantal -- 2009-2010: 7 (2 cum laude), lopend: 6

PDF

detail(s) & reflection(s) -- in dutch

_ .. / ... / art(s) / game(s) / idea(s) / cycle(s) / _ / .

Samen met de onderwijs activiteiten voor de opleiding creative technology waarvoor ik in een 0.4 fte aanstelling vier eerste jaars vakken en vier tweede verzorg (en opgezet heb), heb ik, in de overige 0.6 fte, met de vier vakken, de afstudeerders, en de individuele projecten multimedia & game development aan de VU een zonder meer drukke (onderwijs) agenda. Gelukkig bestaat er een duidelijke relatie, en bv door het gebruik van XIMPEL, waarvoor bij de Universiteit Twente een bedrag van 2000 euro is vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling, een zekere overlap tussen de onderwijsactiviteiten aan de beide instituten.

De onderwijs evaluaties voor multimedia @ VU zijn over het algemeen goed, ook voor het eerste jaars vak project interactieve multimedia, hoewel het voor multimedia authoring dit jaar iets minder was, en een student de opmerking maakte: het is te hopen dat er volgend jaar een docent is die wel zin heeft om les te geven.

Die zijn er, met twee enthusiaste jonge collegas, Michiel Hildebrand en Victor de Boer, beiden met oog voor de creatieve aspecten van de multimedia vakken en met een gedegen wetenschappelijke ondergrond. Het inwerken van Michiel en Victor gaat buitengewoon plezierig en ik ondersteun hun beslissing de twee vakken, project interactieve multimedia en multimedia authoring, samen te verzorgen. Ook hoop ik dat ze mede door hun (betere) inbedding in de semantic web group de brug kunnen slaan tussen linked open data en de meer creatieve technische multimedia, en ook afstudeerders zullen en kunnen begeleiden bij serious games en data-driven multimedia mashups.

Mede dankzij zeer getalenteerde en enthusiaste studenten blijft het (multimedia & game development) een mooi vakgebied en, met inspiraties zoals PICNIC, TEDX Amsterdam, en de verkenning van Stichting Toekomst der Techniek naar serious games, een uitdaging om dit in onderwijs en onderzoek vorm te geven. Hopelijk is er na mijn terugkeer van mijn sabbatical jaar ruimte om deze uitdaging weer op te pakken, en dan met de ondersteuning die deze activiteiten verdienen.

het mentoraat

Het mentoraat 2010/2011 is me ondanks mijn toch al drukke agenda, tot mijn ongenoegen, als taak opgedragen. Desalniettemin heb ik het als een zinvolle uitdaging ervaren, en heeft het ook het probleem wat met eerste jaars studenten speelt wat duidelijker gemaakt, samen te vatten in de vraag: hoe kunnen wij onze eerste jaars voldoende motiveren en het vertrouwen geven dat hun inbreng van belang is?

Het antwoord daarop heb ik in het eerste jaars docenten team als volgt kort verwoord: (1) wij als docenten moeten mede zoeken naar aanknopingspunten bij de interesse van studenten, (2) studenten moeten aangezet worden tot actieve bijdragen, wat ik aanduidt met SGC (student generated content), en wel door (3) het actieve gebruik van sociale media, zoals bijvoorbeeld facebook, of (beter nog) een eigen sociaal netwerk voor studenten.

Mijn ervaringen en bevindingen zijn beschikbaar via: sites.google.com/site/multimediavu

punt(en) van kritiek

Ondanks de over het algemeen positieve werksfeer kan ik niet nalaten op te merken dat ik het zeer teleurstellend vind dat het door mij aangevraagde beoordelingsgesprek nooit formeel is afgesloten. Ook het daaraan voorafgaande functioneringsgesprek is nooit formeel afgesloten, en voor beide ben ik dan ook niet in staat geweest eventuele onenigheid met de bevindingen en/of uitslag daarvan tot uitdrukking te brengen. Meer concreet, het al jarenlang uitblijven van erkenning in de vorm van een bevordering tot een hogere schaal, ervaar ik als een demotiverende en negatieve invloed, die gelukkigerwijs door het aanbod van zeer getalenteerde studenten en een interessant kennisdomein ruim gecompenseerd wordt, maar die me, met het oog op mijn relatief grote onderwijslast, ten aanzien van de organizatie en het management het gevoel geeft: overbelast en ondergewaardeerd. Kortom, tijd voor een sabbatical jaar er tussen uit!

ter afsluiting

Ook heb ik enige bezorgdheid ten aanzien van de continuiteit van de specialisatie mCS/MM, zoals verwoord in de regeling voor mijn sabbatical:
 • technical support for multimedia courses and projects
 • supervision of mCS/MM master thesis projects
 • guidance and mentorship for (foreign) mCS/MM students
Hieraan zou ik echter willen toevoegen dat ondanks het overduidelijke enthusiasme van mijn vervangers, Michiel Hildebrand en Victor de Boer, ze het toch enigszins aan de ervaring en technische kennis ontbreekt, ook op het gebied van game development, om master studenten mCS/MM adequaat op te vangen, en ik hoop dan ook dat ze daarin ondersteund zullen worden door senior collegas.

A. Eliens, 14/4/2011


PDF

project(s) & stage(s)

www.cs.vu.nl/~eliens/project/current.html


bachelorproject (completed)

 • 2009: JV Buisman -- Social Networks and their Multimedia Application
 • 2009: Jason Heymans -- Data driven Ximpel interactive video
 • 2009: Bram Voortman -- serious games
 • 2010: KW Cheng -- Casual Gaming

master projects (completed)

master projects (current)

 • 2011 [mCS/MM]: Frank Neezen -- Augemented Reality, putting the the E in E-Tribalism, [Anton Feenstra]
 • 2011 [mCS/MM]: Mike Hergaarden -- Collaborative game development, [Michiel Hildebrand]
 • 2011 [mCS/MM]: Edwin Razab-Sekh -- Tikkit: Serious online museum games for children, [Lora Aroyo?]
 • 2011 [mCS/MM]: Giorgos Papadopoulos -- Physics in a dynamically created game environment, [Lora Aroyo]
 • 2011 [mCS/MM]: Jason Heymans -- Advanced Database Integration in Interactive video, [Michiel Hildebrand]
 • 2011 [mCS/MM]: Celestyna Banaszak -- Serious Games in Interactive Media, [Michiel Hildebrand / Aniel Bhulai]

feedback van student(en):

project interactive multimedia 2009/10: Alex Rietveld


inhoud: Heel interessant. Persoonlijk heb ik het gevoel dat ik echt wat heb geleerd wat ook later van toepassing kan zijn, in tegenstelling tot sommige andere vakken...

multimedia authoring 2009/10: Wiard Vaassen


contents: Indrukwekkend wat de mogelijkheden zijn. Op visueel en technisch vlak.
presentation: De presentatie van de docent vind ik heel inspirerend. Warm en met aandacht voor creativiteit in het algemeen en de leerlingen.
relevance: De relevantie vind ik hoog. Het lijkt qua taal op Java en ik denk dat het een heel goede methode is om een programmeertaal te leren. Er hangt een aureool van onaantastbaarheid rond C en Java. Ik vind dat deze programmeeromgeving veel, misschien meer, mogelijkheden heeft op het didactische vlak. Het object georienteerd programmeren komt duidelijk aan het licht. Het importeren van bibliotheken is helder. De tutorials op internet zijn ruim te noemen.
practicum: Ik vind het een inspirerende manier van werken om een open opdracht te geven en onderweg open te staan voor vragen omtrent de techniek.
supervision: Timen heeft goed geholpen en de heer Eliëns is heel aanspreekbaar over de abstracte kant van de techniek.
remarks: Ik was blij dat de heer Eliëns wat vrolijker keek en wat persoonlijker was. Ik stond een beetje paf dat er ook op deze manier lesgegeven kan worden op de Universiteit. Als docent moet het leuk zijn om zulke goede resultaten bij de leerlingen te zien.

intelligent multimedia technology 2010/11: Andrei Bistriceanu


contents: I believe the contents of the course were quite in accordance with what the course promised to teach us.
relevance: It was a good course, especially for those following the Multimedia track. I took the course for the fun of it ...
support: Well, as any modern course in which it's hard to gather info on brand new tech, the research part was in our hands. Hence, this did not depend on the teachers. I see this as a feature as we had the freedom to explore.
remarks: All in all, I liked the course and the style in which it was conducted. The approach was quite modern and so was the content. I would give it a high grade, if needed.

visual design 2010/11: Andrea Patiyo Orrego


relevance: The course is highly relevant, because of the importance of impact that a site, a presentation, a report or any kind of project has. Visual Design applies not only to projects related to graphical stuff, but also any kind of projects where balance, clarity, and communication of ideas take part.
supervision: The course is presented by professionals who responsibly and organized guide and follow the students performance. The student is attended patiently but also corrected if necessary. The guest lectures were essential during the development of the course.

project(s) & stage(s): Timen Olthof


topic: Dynamic Graphics in Serious Games
relevance: Serious games are a hot topic in contemporary computer science. By combining learning with playing, both activities augment each other. Dynamic graphics can be used to create bigger and more differentiated game worlds, increasing believability and thereby augmenting the learning experience.
supervision: During my entire master programme in Computer Science at the VU, including my internship at Mijn naam is Haas, the supervision by professor Anton Eliëns has been excellent. Our many talks, discussions and brainstorms have helped me enormously in completing my specialization in Multimedia. Comments and remarks were always relevant, to the point, creative and professional. The personal guidance and mentoring I received has made me a better computer scientist and a more all-round person.
remarks: My master project has been a great finale to an equally great master programme in computer science, during which I got the chance to learn many skills, collect invaluable experience and work together with and under supervision of great people on innovative projects and technologies.

project(s) & stage(s): Peter Peerdeman


topic: Intelligent Tutoring in Educational Games
relevance: To make serious games even more serious, we can use several IT techniques such as user profiling and content selection algorithms to implement an intelligent tutoring system. During my internship at Mijn naam is Haas I have used the skills and knowledge acquired throughout my computer science study to add more educational value to the Mijn naam is Haas serious game.
supervision: Anton has always been able to challenge me academically, give thorough valuable feedback on my work and motivate me as a scientist. I think these are the most important aspects of being a supervisor.
remarks: Anton Eliëns has really been a great support and motivator during both my bachelor and master study. By challenging students with creative inspirational challenges, Anton knows how to stimulate passionate students into creating their own projects, exploring new technology and offering them a lot of freedom in their academic career to develop themselves as creative scientists.(C) Æliens 2014