slogan(s) -- creative technology / PR

_ .. / ... / [] / social / process / change(s) / design(s) / space(s) / _ / .

  • een speelse manier van omgaan met technologie,
  • in het exploreren van nieuwe diensten en producten
  • een creatieve aanpak in de studie, waarbij ook analytisch inzicht en managementsaspecten aan de orde komen,
  • en er ruimte is voor vindingrijkheid in het onderkennen van problemen en het bedenken van oplossingen
  • in zowel de persoonlijke als publieke leefsfeer,
  • toepasbaar in de echte en digitale wereld, in al hun verwevenheid
  • voor living tomorrow en working tomorrow -- (resource(s))
  • creativiteit is je kapitaal!

[root][][vision](-/*/-/=/-)[image]//[x]show[<|%|>]map[-/-][fx][<|~|>][video][+/-][game][?][create][<|$|>][iv]bk[#][media][a/r/t]@/tv/&[tube]_/../...