Een agent-georienteerde programmeertaal?


[] inleiding, technologie programmertaal objecten metafoor conclusies naschrift literatuur
Als informatica-onderzoeker dien je een zeker besef te hebben van actuele onderwerpen en trends. Sterker nog, het zal niemand verbazen dat onderzoeksvoorstellen, naar de bewoording in ieder geval, vaak sterk gekleurd zijn door de vigerende trends. Ook voor mij diende zo'n twee jaar geleden de noodzaak aan me in het gebied van de 'agents' te verdiepen, bij het schrijven van een voorstel voor onderzoek dat tot doel heeft agent-technologie voor Web toepassingen te ontwikkelen  [WASP]. Lezend in de overzichtsliteratuur  [Survey], kwam ik er enigszins tot mijn verbazing achter dat ik reeds een agent-georienteerde programmeertaal (avant la lettre) had ontwikkeld, namelijk een gedistribueerde logische programmeertaal waarin objecten, communicatie en logisch programmeren harmonieus met elkaar verenigd zijn  [DLP]. Een taal waarmee autonome (intelligente) processen te creeeren zijn, die op hoog niveau met elkaar kunnen communiceren. Destijds bedoeld als platform voor de realisatie van parallelle expert systemen. Nu, waarom ook niet, te zien als een ideaal platform voor de constructie van 'intelligent agents'.