Conclusies


[] inleiding, technologie programmertaal objecten metafoor conclusies naschrift literatuur
Het lijkt erop dat we optimistisch af kunnen sluiten. Samengevat, alhoewel het ogenschijnlijk maar een kleine stap is van objecten naar agents, houdt het samengaan van theoretische noties en praktische oplossingen een belofte in. Een belofte die ons voorgespiegeld wordt door de metafoor. Gezien de 'state of the art' in de Informatica en Kunstmatige Intelligentie, is het een belofte die werkelijkheid zou moeten kunnen worden.

Tot slot, ik kan het niet na laten nog een kritische kanttekening te plaatsen. Afgezien van de moeilijkheid om tot werkbare operationalisaties van door de theorie geinspireerde aspecten van agents te komen, afgezien ook van de problemen verbonden aan de integratie van op zichzelf al ingewikkelde computationele mechanismen, en afgezien van de 'engineering effort', in een tijd waarin het jaar 2000 probleem meer nijpend lijkt te zijn, is het tot stand komen van een dergelijke technologie naar mijn idee vooral een probleem van adoptie. Adoptie door de potentiele gebruiker, die in de meeste gevallen toch al snel tevreden lijkt te zijn met de weinig intelligente maar voorspelbare 'wizards' die standaard worden meegeleverd.